prostir.pl

Blog tematyczny o kulturze, nauce, rozrywce, hobby i stylu życia.

Nauka

Kiedy liczba jest podzielna przez 4?

Kiedy liczba jest podzielna przez 4?

Aby sprawdzić czy dana liczba jest podzielna przez 4, należy zwrócić uwagę na ilość części całkowitych tej liczby. Liczba jest podzielna przez 4 wtedy i tylko wtedy, gdy suma dwóch ostatnich cyfr jest podzielna przez 4. Innymi słowy, jeśli ostatnie dwie cyfry liczby tworzą liczbę podzielną przez 4, to cała liczba także będzie podzielna przez 4.

Warunek podzielności przez 4

Warunek podzielności przez 4 można zapisać następująco: jeśli ostatnie dwie cyfry liczby tworzą liczbę podzielną przez 4, to również cała liczba jest podzielna przez 4. W matematyce można również użyć równoważnego warunku, który brzmi: liczba jest podzielna przez 4, gdy jej reszta z dzielenia przez 4 wynosi 0.

Przykłady liczb podzielnych przez 4

Jednym z przykładów liczby podzielnej przez 4 jest liczba, której suma cyfr jest liczbą parzystą. Przykładowo, liczba 1248 jest podzielna przez 4, ponieważ suma dwóch ostatnich cyfr (48) wynosi 12, co jest liczbą parzystą.

Podzielne przez 2 oraz przez 2 kolejne liczby naturalne

Innym przykładem liczby podzielnej przez 4 jest liczba, która jest podzielna zarówno przez 2, jak i przez 2 kolejne liczby naturalne. Na przykład, liczba 20 jest podzielna przez 4, ponieważ jest podzielna zarówno przez 2, jak i przez 2 kolejne liczby naturalne (2 i 4).

Podsumowując, aby sprawdzić czy dana liczba jest podzielna przez 4, należy zwrócić uwagę na sumę dwóch ostatnich cyfr tej liczby. Jeśli suma ta jest podzielna przez 4, to cała liczba również będzie podzielna przez 4. Zachowanie tych warunków pozwala określić, czy dana liczba jest wielokrotnością liczby 4.

Udostępnij

O autorze

Zespół naukowców i badaczy, którzy w wolnym czasie dzielą się wiedzą! Sprawdź nasze artykuły i poznaj nowe możliwości!